Priser

Forsamtale, 15 min, på tlf er GRATIS

 

Samtaleterapi /  SE - traumeterapi 

90 min kr 1000,- 

60 min kr 750,- 

Pakke på 5 timer à 90 min kr 4250,- 

Pakke på 5 timer à 60 min kr 3250,- 

Barn og ungdom  kr 650,- 

 

Somatic Bodywork / kroppsbehandling 

90 min kr 1000,- 

60 min kr 750,- 

30 min nakk/rygg kr 400,- 

Pakke à 5 timer 90 min kr 4250,- 

Pakke à 5 timer 60 min kr 3250,- 

Restorative yogaSOMATICS privattime / kan deles med en annen.

90 min kr. 1000,- (Pakke à 5 timer kr 4250,- )

60 min kr. 7500,- (Pakke à 5 timer kr 3250,-) 

 

For kurs se under kurs. 

 

Forsamtale: 

Ta gjerne kontakt på tlf for en forsamtale, 10-15 min. Det er helt gratis!

Booking: 

 https://10to8.com/book/b736afd5-114c-4dfb-a738-2c3a96c08351/uuid/

 Alle enkelttimer må avbestilles innen 48 timer for å unngå full betaling.

Trygdede og andre med liten betalingsevne kan ta kontakt for egne tilbud. 

Jeg er ikke avtalespesialist, dvs har ikke avtale med NAV. Det betyr at du må betale det timen koster. Det positive er at du slipper å stå på venteliste, og ingen utfordringer er for små til at du kan komme :) 

Back to Top