Somatic Ecxperiencing (SE) - stress-og traume terapi

Trauma shocks the Brain, stuns the mind and freezes the Body
- Dr. Peter A. Levine, founder of the SE method
 
images download
 
Somatic Experiencing traumeheling (SE)
 

Når det er en dissosiasjon her blir vi syke, uansett oppriennelse til traumene. I terapien inviterer jeg til å undersøke følelser, indre opplevelser, ditt forhold til omgivelsene, dine bevegelser i livet, dine drømmer og alt annet som er deg for å koble det sammen til en helhet. På den måten skapes ressurser til å håndtere det som er vanskelig på en ny og trygg måte. 

Terapi og heling er et samarbeidsposjekt, der det er du som kjenner hvor skoen trykker, mens jeg vil støtte og veilede deg. Derfor er det viktig å skape en god relasjon og trygghet før vi går inn i det som er vanskelig. Jeg vil møte deg med med full respekt og anerkjennelse for det som er vanskelig, men jeg vil la deg få oppdage at selv i motgang kan vi se på livet med med et humoristisk skråblikk.

Jeg vil hjelpe deg til å se og bruke de ressursene du har tilgjengelig, slik at ditt fokus går til det du mestrer og det som fungerer. På den måten kan du utvide din kapasitet og ditt potensiale for heling. Målet mitt er at du skal de føle deg mer integrert med deg selv, andre og omgivelsene når du avslutter hos meg. At du skal være i harmoni og flyt med livet. 

 
SE, er en kroppsbasert traume-og stress tilnærming, som er annerkjent og praktiseres praktiseres av terapeuter over hele verden. Grunnleggeren av SE er PhD Peter A. Levine. Du kan bla. lese mer om SE her www.traumeheling.no eller SE-foreningen.no

SE er en metode der hele mennesket, vår kontakt med omgivelsene pg kroppens evne til å hele seg selv står i sentrum. Det handler om å skape trygghet og stabilitet i et langsomt tempo. Ressursene og muligheten til å heles finnes hos deg. Jeg, terapeuten, kan hjelpe deg å finne og utforske disse, og å forsterke og integrere det i hverdagen.

I behandlingen bruker jeg forskjellige tilnærminger med utgangspunkt i hva du trenger her og nå. Fokuset er å skape trygghet og å finne ressurser som kan brukes til å hjelpe deg. Noe av det viktigste er orientering, som handler om å hjelpe deg og kroppen din til å forstå at faren er over. Jeg går aldri inn i det som er vanskelig uten at det finnes ressurser, dvs noe som er bra og en motsats til det vonde, da det kan være svært re-traumatiserende.

For å gå videre må vi pendle mellom stress (rød) og ressurs (blå). Og vi leter alltid etter det som er blått og trygt nok. Vi jobber sakte og det er et samarbeid mellom deg og meg, slik at kroppen din får tid til å avreagere på en god måte (release). Jeg lytter, har kontakt med egen kropp, kjenner på energier, er tålmodig, er bevisst tilstede og jordet, og avslutter når jeg ser at det er nok for deg.

Jeg leter etter dine indre sensasjoner, bilder og forestillinger av verden og omgivelsene, din måte å forholde seg til verden på, kroppslige bevegelser, reaksjoner, emosjoner og følelser. Og slik kan jeg hjelpe deg til å finne en ny mening med det som skjer med deg.

Når man er tramatisert er det som regel en dissosiajon mellom noen av disse faktorene. F.eks sier mange at de ikke føler noe som helst. For å heles hjelper terapeuten klienten til å finne forbindelsen mellom følelsene og dine sensasjoner, dine forestillinger, din måte å bevege deg på osv. Det er når du selv kan oppleve denne forbindelsen i din kropp at en ny oppfattelse av deg selv og verden omkring kan oppstå. Og slik hjelper du deg selv til å gå videre, med guiding og hjelp fra meg. 

Metoden er "oppfunnet" og videreutviklet av Ph.dr. Peter A.Levine og hans team. I dag brukes metoden av helsepersonell og andre som jobber med mennesker over hele verden, og spesielt i katastrofeområder og med mennesker som har opplevd svært vanskelige og traumatiske ting. Men metoden er helt utmerket for alle som opplever at de har spenninger i kroppen og som skaper vansker i hverdagen.. 

SE utdanningen er en 3-årig videreutdanning for kliniske terapeuter, helsepersonell og andre som jobber med menneskelig utvikling. Dvs de må ha en utdanning i bunnen. Alle SE -terapeuter må gå i egenterapi under utdanningen, slik at de selv er balansert og har en trygg kontakt med seg selv og verden (Resiliens). I tillegg tar de fleste som driver terapi påbygginger og går i veiledning for å holde seg oppdatert og lære mer om traumearbeid og holde seg oppdatert på ny viten. 

 

Har du spørsmål? Bare ring meg eller send en mail. 

Tlf 92839642

Mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Du kan også booke time her: https://10to8.com/book/xyluwo-free/

 

Past Playes out in the Present! 
 
  

Du kan lese mer om traumer og SE på feks www.se-foreningen.no eller www.traumahealing.org 

Back to Top