Biodanza - Livets dans

 love dance

Everything in the Universe has a rhytm, everything dances! - Maya Angelou

Biodanza kalles også livets dans, fordi det handler om å gi næring til vekst og skape kapasitet til å leve livet med flyt og indre harmoni uansett hva som skjer rundt oss. 

De viktigste verktøyene er selve dansen og bevegelsene, musikken og møtene mellom menneskene. 

Det er å danse til livet, med livet og for livet.

 

Grunneleggeren av biodanza, Rolando Toro, kalte ofte biodanza "The Power of the Human Encounter

 

Biodanza har som mål at vi skal ta vare på oss selv, andre og omgivelsene.

Biodanza handler om samhold, tilstedeværelse og kjærlighet. 

Biodanza gir deg mulighet til at livsglede og fryd skal lagres i dine celler og pulsere i deg, slik at kroppslig og sjelelig sunnhet, integrering og vekst kan skje. 

Biodanza hjelper deg å kjenne fryden ved å leve i egen kropp og å være en del av livet og menneskeheten.

Biodanza fremmer din naturlige balanse, og støtter opp om dine livsprosesser og kapasitet til å leve med hele ditt potensiale.

 

Det er ingenting du må, skal eller bør, men du  inviteres inn til en opplevelse gjennom musikk, rytme og kontakt med deg selv og andre.

Din naturlige måte å bevege deg på, dine følelser, fornemmelser og opplevelse får plass og kan utfolde seg slik det er akkurat nå. 

 

Biodanza er et helhetlig og grundig fundamentert system, som er utviklet over mange år.

I dag danses det biodanza i alle verdensdeler, i over 50 land, med mer enn 2500 lærere, som er utdannet på de mer enn 150 skolene rundt omkring i verden.

Biodanza brukes på skoler, barnehager, fengsler, psykiatriske institusjoner, på arbeidsplasser og for mange spesielle grupper i mange land.

For å bli biodanzalærer kreves den 3-årige grunnutdannelsen + supervision i ca ett år og hovedoppgave som du må presentere før du blir godkjent lærer (monografi).

I tillegg tar mange forskjellige tilleggsutdannelser, feks med barn, eldre eller spesielle grupper, samt andre påbygninger. 

 

Alle kurs og workshops med Biodanza vil bli lagt ut under KURS her på siden. 

Line er utdannet fra Norsk Biodanzaskole og var ferdig sertifisert i februar 2015. Hun har undervist siden februar 2014 og danset siden 2010. 

 

Du kan gjerne bli med i facebookgruppen "Biodanza med Line"    https://www.facebook.com/groups/127190784118170/

Og vil du lese mer om biodanza kan du bla gjøre det her på www.biodanza.no , som er nettsiden til Norsk biodanzaskole.

 

 

Back to Top