Hvorfor skal vi gjøre Restorative yoga ?

Jeg begynte selv å praktisere yoga for alvor i 1990. Da var jeg gravid med mitt første barn. Allerede i starten av svangerskapet begynte ryggen å krangle, og jeg fikk vansker med å bevege meg. Sansynligvis var det en gammel skade som ble trigget, men siden jeg var gravid, og jeg hadde vondt i korsryggen med smerter som gikk nedover til bekken og foten, så kalte de det bekkenløsning. Det utløste rett til mye god hjelp. Jeg kom til en fysioterapeut, Janke, fra Nederland, som også var yogalærer. Og det var det som både bragte meg inn i yogaens verden, og som jeg alltid siden har følt reddet meg fra en tilværelse med vedvarende store plager, og mulig rullestolbruker.
Jeg måtte lære å gå på nytt, slik at det ikke belastet min rygg. Og jeg fikk øvelser inspirert av yoga, som jeg skulle gjøre hver dag, to ganger om dagen. Det var ikke alltid lett, men jeg forsto at dette var helt nødvendig for at jeg skulle bli bra igjen. Jeg ble etterhvert så glad i dette at det ble en naturlig del av min hverdag. Som det siden har vært.
På den tiden var det ingen steder å praktisere yoga, uten at jeg måtte reise langt. Men min første lærer og inspirator ga meg stadig nye øvelser, og etterhvert litteratur og filmer som inspirerte meg mer og mer. Siden har jeg skjønt at hennes inspirasjon var hentet fra tradisjonell terapeutisk yoga, som både er tradisjonelle asanas, bevegelse generelt, mat og livstil. Ja rett og slett hvordan vi best kan leve våre liv med god helse og ha det godt på alle måter. Fra da har min yoga reise fortsatt, og jeg har vært innom de fleste kjente “retninger” i yoga, der hatha og yin yoga har vært favorittene. Ikke så lineært, og ikke så målrettet og med mange svinger, men alltid som en del av meg og mitt liv.
Min 3 barn, som alle er voksne nå, sier at de fikk yoga inn med morsmelken. For i alle svangerskap og mens de var små var de en del av min daglige yoga økt. Og yoga for meg er ikke bare “å gjøre yoga”, det er å leve med respekt for meg selv, for andre og omgivelsene. Det er hva jeg spiser, og hvordan jeg beveger meg i livet. Yoga er vennlighet, respekt for meg selv, andre og naturen, det er bevegelse i livet på både det indre og ytre plan, det er å ha hjerte på rette plass og det er å ha fokus på det som er godt for meg selv og andre.
For ca 8 år siden møtte jeg Ateeka. Hun gjorde stort inntrykk på meg, og jeg kjente at jeg ville lære mer av henne. Hun er yogalærer i ordets rette forstand, og med det mener jeg at alt hun gjør har med seg de verdiene jeg har nevnt over. Hun underviser ikke bare i tradisjonell yoga, om hun i det hele tatt gjør det mer. Hun underviser om livet, om det som er bra for oss. Hun setter mennesket, naturen og universet i sentrum og sammenheng. Og alt er inspirert av yoga og yogaens filosofi, hun er en “yogini”, med rom for alt som er godt i livet.
Det var først for omtrent 4 år siden jeg for alvor begynte å følge henne, og var klar for å ta inn mer av det hun lærte bort. I mellomtiden hadde både hun og jeg vært på reiser både innover i oss selv og ut mot verden, og tatt inspirasjon fra andre lærere og omgivelser. Jeg følte at nå var jeg klar, og at hun var der at hun kunne gi meg det jeg trengte.
Slik oppdaget jeg Restorative yoga, og ikke minst en dypere innsikt i berøringens mysterie (som jeg skal skrive om et annet sted; om Somatic Bodywork). Restorative yoga, slik Ateeka lærer det bort, er så mye mer enn tradisjonelle asanas. Det er også mer enn den opprinnelige restorative yoga, som kommer fra Iengar yoga og er mer lineær. Med dette oppdaget jeg yoga fra et helt nytt sted. For meg, som helt fra begynnelsen har sett på yoga som noe vi lever og ikke noe vi gjør, så ble det med oppdagelsen av Restorative Yoga en absolutt bekreftelse på at slik er det. Jeg oppdaget hvordan yoga kan hele oss på absolutt alle plan, og jeg oppdaget en ny ro jeg aldri før hadde opplevd. Mine reumatiske smerter ble mildere og jeg sove bedre. En stille, nærværende og behagelig ro fyller meg etter hver eneste session, og det vedvarer lenge etterpå.
Jeg var ikke i tvil om at nå var det for alvor viktig og riktig at jeg gir av min kunnskap videre til verden. En kunnskap basert på alt jeg har tatt med meg fra livet; fra yoga, terapi, dans, berøring, meditasjon.... Ikke minst så jeg for alvor hvordan ringen begynte å sluttes, at alt jeg har tilegnet meg av kunnskap og erfaring hører sammen og kan bringes inn i alle de sammenhengene jeg forholder meg til og arbeider med andre mennesker.
Restorative, somatic healing yoga er hva jeg vil kalle det, og som det egentlig er. Det er å komme til en posisjon, men på veien reiser vi med flyt og varsomhet. Vi lar kroppen selv bestemme hvor den skal, og vi kan la tanker og meninger får gi helt slipp. Slik at kroppen også kan gi slipp, la seg flyte med og la healing slippe til. Restorative er å gjenoppbygge, og hele det som ikke fungerer som det skal. Og det er nettopp det vi inviterer til.
Ingen instruksjoner om at slik må det eller skal det være, men kun en invitasjon om å la kroppens egen instuisjon få føre deg dit det er godt å være. Målet kan være der, men veien dit er ulik for oss alle. Og veien er minst like viktig som målet. Det er nettopp da vi kan oppdage noe nytt, og så hvile når vi kommer til mål.
Min tilnærming og inspirasjon er hentet fra alle mine år som pasjonert yogi, somatic og terapeutisk yoga, terapi og berøring, samt tao healing og livet . I klassene bruker jeg berøring, oljer, utvalgt musikk og sounds i tillegg til tradisjonelle restorative asanas og energi meditasjoner. Jeg har en intuitiv tilnærming til klassen og hva de trenger akkurat i dag, samtidig er ingenting tilfeldig, men med en klar bevissthet og tilstedeværelse.
Velkommen til mine klasser. Akkurat nå er det på Yogi i Moss mandag morgen og onsdag kveld, og på House of Alice i Horten på mandag kl 11.30.
Du kan også bestille privattime om du vil, for å lære å gå enda dypere inn i asanas og få induviduell tilasning til din kropp og dine behov <3Touch
Min lærer Ateeka og meg. Berøring er en viktig del av helingen i Restorative yoga, slik jeg praktiserer det.

La oss holde hverandre i hånden !

gratitude12

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180301094822.htm

 

I linken over finner du en artikkel som beskriver et vitenskapelig studie om "å holde i hånden" 

I biodanza holder vi ofte hånden til hverandre. Det skaper tilhørighet og trygghet. Det er inkluderende og tillitsvekkende. Å holde i hånden er også et tegn på at vi bryr oss, ser den andre og anerkjenner at de er der med oss. 
Denne artkkelen er om en vitenskapelig studie som beskriver hvordan å holde i hånden demper smerter. Å holde noen i hånden demper både indre og ytre smerter. 
Det vet vi instinktivt når vi tar hånden til noen som har det vondt, eller vil at noen skal holde vår hånd når vi har det vondt. 
Hånden er et av våre aller viktigste sanseorgang. Faktisk kan vi "se" med hånden når øynene svikter. Det er vår evne til å sanse hva som er utenpå og utenfor oss (proprioseption) og vår evne til kjenne det som er inni oss (interoseption), som sammen med vår evne til å sanse på cellenivå (neuroseption; vi kan på en måte si sansen til å sanse det usansbare), som jobber sammen og sender signaler til nervesystemet om at det kan roe ned, og at det endokrine systemet kan sende ut de gode smertelindrende og beroligende stoffene sine.

Kroppen vår er fantastisk!

Og i biodanza gjør vi alt vi kan for å vekke den til liv og bruke av alle sine muligheter til å være fullt og helt tilstede i verden, med alle sine sanser, følelser, bevegelser og indre forståelse, for å skape en ny og bedre mening med livet :)

Hva er traume ?

Hva er traume? 
 
Det er å miste orienteringen - Loss of connection - Disconnection
Biologien sender signaler om å flykte (flight), kjempe (fight) eller være helt rolig (freeze) når vi er i fare. Det er en overlevelsesrespons, men som også kan gjøre oss disorientert og fortapt når vi ikke får fullført disse responsene. 

Traume er ingen sykdom. Det er en tilstand der kroppens evne til å fullføre de naturlige responsene, fight, flight og freeeze, som skjer når vi er i fare ikke har blitt fullført. Da kan kroppen begynne å reagere på denne måten fordi den tror den er i fare. Feks reagerer vi på en høy lyd, en person som kommer bak oss etc, som om det er fare på ferde selv om det er helt trygt. Vi ønsker å flykte eller kjempe, men klarer det ikke pga situasjonen vi er i. For å komme videre trenger vi da hjelp til å fullføre disse responsene.

Traume og stress setter seg fast i kroppen og terroriserer oss når vi ikke klarer, eller får hjelp til å komme ut av det. Dette kan sette kroppen i en tilstand av konstant fight, flight eller freeze modus.  Og i de mest alvorlige tilfellene i en tilstand av total "shut down", at kroppen nærmest blir som en statueog vi går i konstant spenning.

I behandlingsverdenen har det lenge hersket en ovebevisning om at det er uhelbredelig, at traumer er en kronisk tilstand som ikke kan endres. I SE - Somatic Experiencing jobber vi med motsatt overbevisning, at traume er fullt mulig å komme ut av. 

Traume er ikke bare PTSD - Post Traumatisk Stresssyndrom, som vi ofte forbinder det med, og som handler om et totalt "shut-down". Både reaksjonene og årsakene til traume kan være mange. Dvs det er ikke bare voldsomme hendelser, som krig og terror, som kan utløse et traume. Mennesker, og også dyr, kan blir traumatisert i alle situasjoner og hendelser der vi ikke får fullført vår fight, flight eller freeze. 

Eksempel på dette er der vi har manglet den omsorg og oppmerksomhet vi trenger som barn. Annet kan være traumer etter ulykker, mobbing, alvorlig sykdom, nære personer som dør eller blir syke, vanskelig fødsel, misbruk og vold osv. Det trenger ikke være noe vi anser som "alvorlig" engang. Fall er feks noe av det verste som kan skje menneskekroppen, da den primære og automatiske responsen er at vi dør når vi faller. Så et fall på isen kan i mange tilfeller gjøre kroppen settes i en freeze tilstand der du er redd for å bevege deg fritt, som igjen kan skape usikkerhet for å bevege seg ute feks. 

Back to Top