La oss holde hverandre i hånden !

gratitude12

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180301094822.htm

 

I linken over finner du en artikkel som beskriver et vitenskapelig studie om "å holde i hånden" 

I biodanza holder vi ofte hånden til hverandre. Det skaper tilhørighet og trygghet. Det er inkluderende og tillitsvekkende. Å holde i hånden er også et tegn på at vi bryr oss, ser den andre og anerkjenner at de er der med oss. 
Denne artkkelen er om en vitenskapelig studie som beskriver hvordan å holde i hånden demper smerter. Å holde noen i hånden demper både indre og ytre smerter. 
Det vet vi instinktivt når vi tar hånden til noen som har det vondt, eller vil at noen skal holde vår hånd når vi har det vondt. 
Hånden er et av våre aller viktigste sanseorgang. Faktisk kan vi "se" med hånden når øynene svikter. Det er vår evne til å sanse hva som er utenpå og utenfor oss (proprioseption) og vår evne til kjenne det som er inni oss (interoseption), som sammen med vår evne til å sanse på cellenivå (neuroseption; vi kan på en måte si sansen til å sanse det usansbare), som jobber sammen og sender signaler til nervesystemet om at det kan roe ned, og at det endokrine systemet kan sende ut de gode smertelindrende og beroligende stoffene sine.

Kroppen vår er fantastisk!

Og i biodanza gjør vi alt vi kan for å vekke den til liv og bruke av alle sine muligheter til å være fullt og helt tilstede i verden, med alle sine sanser, følelser, bevegelser og indre forståelse, for å skape en ny og bedre mening med livet :)

Hva er traume ?

Hva er traume? 
 
Det er å miste orienteringen - Loss of connection - Disconnection
Biologien sender signaler om å flykte (flight), kjempe (fight) eller være helt rolig (freeze) når vi er i fare. Det er en overlevelsesrespons, men som også kan gjøre oss disorientert og fortapt når vi ikke får fullført disse responsene. 

Traume er ingen sykdom. Det er en tilstand der kroppens evne til å fullføre de naturlige responsene, fight, flight og freeeze, som skjer når vi er i fare ikke har blitt fullført. Da kan kroppen begynne å reagere på denne måten fordi den tror den er i fare. Feks reagerer vi på en høy lyd, en person som kommer bak oss etc, som om det er fare på ferde selv om det er helt trygt. Vi ønsker å flykte eller kjempe, men klarer det ikke pga situasjonen vi er i. For å komme videre trenger vi da hjelp til å fullføre disse responsene.

Traume og stress setter seg fast i kroppen og terroriserer oss når vi ikke klarer, eller får hjelp til å komme ut av det. Dette kan sette kroppen i en tilstand av konstant fight, flight eller freeze modus.  Og i de mest alvorlige tilfellene i en tilstand av total "shut down", at kroppen nærmest blir som en statueog vi går i konstant spenning.

I behandlingsverdenen har det lenge hersket en ovebevisning om at det er uhelbredelig, at traumer er en kronisk tilstand som ikke kan endres. I SE - Somatic Experiencing jobber vi med motsatt overbevisning, at traume er fullt mulig å komme ut av. 

Traume er ikke bare PTSD - Post Traumatisk Stresssyndrom, som vi ofte forbinder det med, og som handler om et totalt "shut-down". Både reaksjonene og årsakene til traume kan være mange. Dvs det er ikke bare voldsomme hendelser, som krig og terror, som kan utløse et traume. Mennesker, og også dyr, kan blir traumatisert i alle situasjoner og hendelser der vi ikke får fullført vår fight, flight eller freeze. 

Eksempel på dette er der vi har manglet den omsorg og oppmerksomhet vi trenger som barn. Annet kan være traumer etter ulykker, mobbing, alvorlig sykdom, nære personer som dør eller blir syke, vanskelig fødsel, misbruk og vold osv. Det trenger ikke være noe vi anser som "alvorlig" engang. Fall er feks noe av det verste som kan skje menneskekroppen, da den primære og automatiske responsen er at vi dør når vi faller. Så et fall på isen kan i mange tilfeller gjøre kroppen settes i en freeze tilstand der du er redd for å bevege deg fritt, som igjen kan skape usikkerhet for å bevege seg ute feks. 

Back to Top