Biodanza for barn og ungdom - hvorfor det ?

140 106. Dans fr barn med srskilda behov

Biodanza for barn og ungdom

Biodanza kommer opprinnelig fra sør-Amerika og er utviklet av tusenkunstneren Rolando Toro de Araneda fra Chile og hans team av folk fra hele verden.

Biodanza formidler et budskap om fred mellom menneskene, om å ta vare på naturen som vi er en gir oss det vi trenger. Det handler om respekt for alt som lever og alt som gjør at vi kan leve og ha det godt. Å gi barna en mulighet til å komme på biodanza tidlig i livet er uvurderlig, og kan helt klart gi et bidrag til fred og en bedre verden for alle.

Biodanza har som mål at vi skal føle oss levende, glade og tilfredse med livet. Det handler om å ha det godt med oss selv og alt og alle vi er glad i; med familien, venner, andre mennesker, naturen og alt som omgir oss. Biodanza er inkludering, anerkjennelse og kjærliget.

Barna lærer at alt og alle hører sammen og at de er en del av det hele. I biodanza utvikles og næres deres evne til empati og anerkjennelse av seg selv og andre. Det styrker deres selvbilde, og gir dem mulighet til å utvikle seg i tråd med deres egne iboende ressurser. Barna stimuleres til å bruke sin egen kreativitet, og å sanse og føle hva som er godt og bra både for seg selv og omgivelsene.

Biodanza åpner opp for ny læring og nye måter å se verden på.

Forskning med barn som danser regelmessig viser at konsentrasjon, selvtillit og kapasiteten til empati øker markant (Stuck et.al) På skoler ser man at urolige barn roligere, sjenerte barn mer åpne, sinte og triste barn gladere, og barn som føler at de ikke mestrer opplever at de får til mer enn de trodde. Barnas tro på seg selv og omsorg for andre øker.  

Hvorfor vil jeg gjøre BD med barna, fordi…

       Biodanza fremmer likeverd, inkludering og fellesskap -forebygge mobbing og utestengelse

       Biodanza fremmer annerkjennelse, empati og omsorg for seg selv og andre - vennskap

       Biodanza fremmer læring og kreativitet – skape og se nye muligheter

       Biodanza fremmer selvbilde og selvrespekt – tro på at man får til det man ønsker

       Biodanza fremmer selvstendighet og samarbeid – samhørighet med ansvar

       Biodanza øker bevisstheten og gleden ved bevegelse - motorikk, balanse, fleksibilitet – motor-integration

       Biodanza stimulerer evnen til å lytte, se de andre, være tilstede i det vi gjør

       Biodanza handler om å være sammen med andre - lar oss føle at vi er en del av fellesskapet

       Biodnza lærer at vi alle betyr noe og har en plass

Biodanza er dans, musikk, lek, bevegelse, være sammen – Biodanza er rett og slett kjempemorro

Back to Top