Samtale og SE-traumeterapi, Yoga, Somatic bodywork, Biodanza

 Logo  

Er du en hjelper, og selv sliter med smerter 

Tar du godt vare på deg selv?

Eller overser du tegn på at du også kan ha smerter, være sliten, stresset og trenger hvile? 

Kanskje har du klart deg fint i mange år, men nå begynner du å kjenne at kroppen sier stopp?

Har du tenkt på at også vi som hjelper andre trenger at det er noen der for oss innimellom? 

De første tegnene på at du trenger endring er ofte frustrasjon, dårlig søvn, bekymringer og tankespinn. Etterhvert kommer utmattelsen, slitenheten og vondtene. Selvrespekten daler og følelsen av å være utilstrekkelig og verdiløs kommer sigende. Du begynner å kjenne på maktesløshet og tristhet, og du føler deg forvirret og usikker. For noen går det over til depresjon, angst og alvorlig stress. 

Noen ganger kan dette være tegn på at gamle traumer og ubearbeidede hendelser innehenter oss. Ting vi har skjøvet bort, mens vi har latt vår oppmerksomhet gå andre steder enn å ta vare på oss selv og kroppens behov for restitusjon. 

 

Kjenner du det igjen, og vil du gjøre noe med det, nå?

Jeg vil hjelpe deg til finne frem til dine ressurser og nok trygghet slik at du kan møte det som er utfordrende og vanskelig på en varsom måte, og skape rom for ny vekst og nye muligheter. 

Du er eksperten på hvordan du har det. Jeg vil lytte til deg, være nysgjerrig, utforskende og undrende, og hjelpe deg slik at kroppen din finner ro og ny balanse til å heles. 

 

I menyen over kan du se hvilke behandlingsmetoder jeg tilbyr. Alt er basert på i en biosentrisk og somatisk konteks, der vi søker å se hele mennesket og vår kontakt med omgivelsene som en helhetlig base for heling. 

 

Jeg ønsker deg <3 lig velkommen 

- Line Vivian 

Du kan booke time her: https://10to8.com/book/xyluwo-free 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top